Тук ще получите официална информация, свързана с нашата мисия, визия и приоритети в дейността на детската градина. Желанието ни е да приобщим семействата на малките смехорани към живота на детската градина.  

  


Детската градина е открита през 1964 година под името "Трайко Симеонов". Капацитетът й е 4 групи, а в момента в нея се обучават над 103 деца. Още от откриването си градината е базова за обучението на студенти от Шуменския университет. Водеща тема в работата на педагогическата колегия е екологичното възпитание, съхраняване на българските традиции и внедряване на нови ИКТ в образователния процес. През 2006 година издадохме книжката "Малка екология" - сборник от дидактични материали в помощ на учителя. От 35 години сме член на сдружението "Светофарче". Носител сме на колективната Награда на Шумен за 2005 година и колективната Награда на Шумен в системата на образованието и науката от 2014 година. От 1994 година директор на ДГ е педагогът Румяна Миланова, лауреат на наградата "Неофит Рилски" за 2007 година. С решение на Общинския съвет на Шумен от 2006 година  нашата детска градина носи името "Смехорани". От 2007 година имаме регистрирано училищно настоятелство "Смехорани". Имаме химн и знаме на градината. Всяка от четирите ни групи е именувана и има свое знаме: "Плодчета", "Мечо Пух", "Пинко" и "Бон Бон". Нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/smehoranidg/

От месец август 2016 година директор на ДГ "Смехорани" е г-жа Румяна Русева.

Детската градина винаги е била предпочитана от родители и деца заради високия педагогически професионализъм и прекрасната материално-техническа база.