ДИРЕКТНО ДОГОВАРЯНЕ - ЧЛ. 20, АЛ. 4, Т. 3

 

 

 Вътрешни правила по ЗОП

 

 

2019 г.

Договор за доставка на хранителни продукти  /дата и час на публикуване: 24.01.2019 16:00/

Техническа спецификация /дата и час на публикуване: 24.01.2019 16:00/

Ценово предложение за доставка на хранителни продукти  /дата и час на публикуване: 24.01.2019 16:00/

 

 

2018 г.

Договор за доставка на хранителни продукти  /дата и час на публикуване: 06.03.2018 14:00/

Техническа спецификация /дата и час на публикуване: 06.03.2018 14:00/

Ценово предложение за доставка на хранителни продукти  /дата и час на публикуване: 06.03.2018 14:00/