ДИРЕКТНО ДОГОВАРЯНЕ - ЧЛ. 20, АЛ. 4, Т. 3

 

 

 

Договор за доставка на хранителни продукти  /дата и час на публикуване: 06.03.2018 14:00/

Техническа спецификация /дата и час на публикуване: 06.03.2018 14:00/

Ценово предложение за доставка на хранителни продукти  /дата и час на публикуване: 06.03.2018 14:00/

 

 

Вътрешни правила по ЗОП