Адрес:
ул. "Христо Генчев 6"
Шумен
info-2700134@edu.mon.bg
Телефон:
054 887047
Изпращане на е-мейл