На 25.11.2019 г. в ДГ "Смехорани" гостуваха горските педагози, представители на СИДП и ПП "Шуменско плато". Посещението им в група "БонБон" бе свързано със занимания от Зеленото училище и с настоящата инициатива на детската градина "Час на родителя". shumenonline.bg

 

 

 

Уважаеми родители,

отправяме Ви покана да се включите в "Час на родителя"!

Инициативата започва през месец ноември 2019 г. и ще продължи до месец май 2020 г.! Повече информация може да видите тук, За Вас, родители!

 

 

  

Квалификация

   На 19-20.10.2019 г. педагогическият екип на ДГ "Смехорани" участва в Квалификационен курс на тема: "Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата", организиран от Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование- град Варна, с ръководител: гл. ас. д-р Ил. Ризов.

 

 

 

   Кампанията ,,Да изчистим България заедно" на btv Media Group е най- мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществената чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по- чиста и красива в дългосрочен план.

   Нашите малки доброволци от детската градина, макар и един ден по- рано, се включиха активно в кампанията ,,Да изчистим България заедно". Проведен бе открит урок в новото "Горско училище", по спечелен проект на детската градина към ПУДООС на тема "Обичам природата- и аз участвам", където малките еколози, от подготвителните групи, показаха знания за природата, нейните обитатели и правилата за чиста природа, след което се  включиха в почистване на двора на детската градина!

 

 

Конкурс "Българската народна приказка в картина"

 

   Нашите талантливи деца от IV група "Мечо Пух" бяха наградени за отлично представяне в конкурса "Българската народна приказка в картина". Негови организатори са Народно читалище "Пробуда- 1958" и къща музей ,,Панайот Волов", град Шумен, с които детската ни градина създаде добро партньорство и ползотворно сътрудничество през учебната 2018/2019 година.