Учителско портфолио

 

 

 

 

   Поредното новаторство, касаещо учителското съсловие, се отнася до изготвянето на учителско портфолио, което да даде възможност за по- пълна и точна информация относно всички постижения/ дипломи, курсове, квалификация, кредити, сертификати и друга информация.../ на всеки педагогически специалист. Учителското портфолио ще послужи и при оценяването на учителите, във връзка с тяхното кариерно развитие. 

 

   Педагогическият екип на детската градина избра образователен портал "УЧИЛИЩА.БГ" за изготвяне на дигиталните си портфолиа чрез българската платформа" Учителско портфолио".

   Благодарим за съдействието на екипа на портала и добрата оценка, публикувана на тяхната фейсбук страница!