ДГ "СМЕХОРАНИ" ОБЯВЯВА ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА СЕДМИЦАТА:

ОТ 05.11.2018 ДО 09.11.2018 Г.

 

  В дневния режим на децата желаят да участват родители от група "Бон Бон", "Мечо Пух" и група "Плодчета".

   В гр. "Бон Бон" се включиха :

05.11- г- жа Илиева в педагогическа ситуация по Околен свят, тема- "Моите играчки"

06.11.- г- жа Добрева в утринна гимнастика; педагогическа ситуация по Български език и литература, тема- "Ябълката" от В. Сутеев; педагогическа ситуация по Изобразително изкуство; Дейности по избор на децата.

в следобедния режим: г- жа Абаджиева- педагогическа ситуация по Физическа култура, тема- Подвижни игри

08.11- г- жа Маринова- педагогическа ситуация по Математика, тема- Групиране; педагогическа ситуация по Изобразително изкуство.

 

 

 


 

 

 

 В гр. "Плодчета" се включиха:

07.11- г- жа Желязкова в педагогическа ситуация по Околен свят, тема- "Есен"

в следобедния режим- г- жа Димитрова в педагогическа ситуация по Физическа култура, тема -Подвижни игри

08.11- г-жа Христова в педагогическа ситуация по Конструиране и технологии, тема- "Златна есен" /апликация с копчета и природни материали/

09.11- г- жа Иванова- в педагогическа ситуация по Изобразително изкуство, тема-"Зрели плодове"/работа с тесто (глина), а на по- късен етап и оцветяване на изработените изделия

 


 

 

 

В гр. "Мечо Пух се включиха:

09.11- родителите на Давид и Кристиян в педагогическа ситуация по Конструиране и технологии, тема- "Есенно дърво"