На 26.11. в  Общински младежки дом, гр. Шумен, се проведе Викторина по БДП, с участието на отбори от деца, учители, родители и пътни полицаи от ДГ „Брезичка”, ДГ „Смехорани”, ДГ „Пролетна дъга”. Във викторината участваха деца от четвърта група "Мечо Пух", с учител- В. Тихолова. Инициативата е свързана с отбелязването на юбилейната седмица на "35 години от организираната работа по безопасно движение с деца от предучилищна възраст" 26- 30 ноември 2018 г.

 

 

2ноември /вторник/

Вътрешна квалификация в детските градини от град Шумен, съвместно с представители на КАТ.

 

 28 ноември /сряда/

9.30 ч. – Откриване на Международна изложба от детски рисунки на тема „Децата и уличното движение”

Място: Фоайе на Педагогическия факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”

10.00 ч. – Кръгла маса на тема: „35 години организирана работа по БДП в детските градини”

Място: Актова зала на Педагогическия факултет на ШУ„Еп. К. Преславски”

 

 

29 ноември /четвъртък/

09.00 ч. – Открити педагогически форми в ДГ „Смехорани”

2 група "Бон Бон" 

 

 4 група "Мечо Пух"

 

3 група "Плодчета"

30 ноември /петък/

10.00 ч. – Театър за децата от ІІІ и ІV погдотвителни групи – „Телефон 112! Позвъни!” – Театър „Весел” от град Велико Търново

11.00 ч. – Театър за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи

Място: Общински младежки дом