БАК

 

 

ТРЕНИРОВЪЧНА ЕВАКУАЦИЯ

 

 

   На 17.04.2019 година в ДГ "Смехорани" се проведе тренировъчно занятие по БАК на тема :"Действие на учителите, помощният персонал и децата при земетресение и пожар", което бе организирано от детската градина със съдействието на община Шумен, РС ПБЗН, ЦСМП, РУ Шумен. На занятието присъстваха ст. експерт ПОЛР Шумен, директори и учители на детски градини.

   Колективът на детската градина бе поздравен и получи висока оценка от присъстващите органи за добрата организация на тренировъчното занятие.