Кампанията ,,Да изчистим България заедно" на btv Media Group е най- мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществената чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по- чиста и красива в дългосрочен план.

   Нашите малки доброволци от детската градина, макар и един ден по- рано, се включиха активно в кампанията ,,Да изчистим България заедно". Проведен бе открит урок в новото "Горско училище", по спечелен проект на детската градина към ПУДООС на тема "Обичам природата- и аз участвам", където малките еколози, от подготвителните групи, показаха знания за природата, нейните обитатели и правилата за чиста природа, след което се  включиха в почистване на двора на детската градина!