Седмица по БДП

 

Детска градина "Смехорани" организира седмица по Безопасност на движението с различни инициативи. Нашата градина е член на Клуб "Светофарче" и активно работи по изграждане на пътна култура у децата. На 07.06. - Дидактични и интерактивни игри по БДП в II група "Мечо Пух"; на 08.06.- Подвижни игри в имитираща пътна реалност- в III група "Пинко ", на 09.06.- Викторина "Правилата вече знам"- в IV група "БонБон ", на 11.06.- Подвижни игри "Весел старт"- в I група "Плодчета". На 29.06. - Празник по БДП, във връзка с откриването на външна пътна площадка, по спечелен проект и международния ден на безопасността на движението по пътищата.

 

I група "Плодчета"

 

 

II група "Мечо Пух"

 

 

 

III група "Пинко"

 

 

 IV група "БонБон"