Празник по БДП с IV група

 

 

Група "Пинко" успешно завърши своя двугодишен вътрешен проект по Безопасност на движение по пътищата, като представиха пред своите родители усвоените знания за значението на пътните знаци и необходимостта от спазването на правилата за безопасно движение по улицата.