"Вече знаем правилата"

 

На 29 юни се отбелязва Националния Ден на безопасност на движението по пътищата. В седмицата по БДП, децата от нашата детска градина показаха своите знания, умения и навици за безопасно придвижване, като участваха в различни инициативи.
Проведоха се беседи, презентации и игри по БДП, а най-малките смехорани се запознаха с правилата за безопасно движение по тротоара като пешеходци и пресичане на пешеходна пътека и кръстовище.