Участие в XII конкурс за рисунка 

 

 

Детската градина се включи в XII издание на конкурса с международно участие "Българската народна приказка в картина"- Шумен 2022 г., организиран от Народно Читалище "Пробуда- 1958". Включени бяха рисунки от децата от III група "Мечо Пух" и IV група "Пинко", подготвени от техния преподавател по изобразително изкуство- г-жа М. Петкова.