25.05.2018

 

 

ОБМЯНА НА ОПИТ

 

   Колективът на детската ни градина осъществи обмяна на опит и подобри квалификацията си при посещение на детска градина "Радост", град Елена.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 

   НА 07.02.2017 В  4 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,, БОН БОН" СЕ ИЗНЕСЕ ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА ТЕМА:,, НАШИТЕ ПРАВИЛА И ДОБРИ ДЕЛА". ПРИСЪСТВАХА МНОГО ГОСТИ- УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА И РЕГИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ.
   В ИГРОВА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ  СЕ РАЗВИВАХА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ЗА ПРАВИЛАТА  НА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И ПРИРОДАТА, КАКТО И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ.

 

          

          

 

НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ШУМЕН - ЖИВИЯТ ГРАД"

 

Във връзка с осъществяване на проекта,,Шумен-живият град" детската градина се включва в следните мероприятия,с активното съдействие на родителите:

   1. Колаж.апликация,рисунка на тема:,,Наша писменост"-на формат А-4/срок-15.03.2013г/

   2. Есе или разказ на тема,,Традиция и слово"-с участие на родител,учител,дете;размер до две печатни страници/срок-30.03.2013г.

   3. ,,Моето родословно дърво"/срок-30.03.2013г.Децата от група,,Бон Бон" с  удоволствие творят рисунки и колажи на тема:,,Наша писменост".

 

          

 

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 

   Учителите от детската градина участваха в националната научно-практическа конференция на тема:,,Превенция на агресията в предучилищна възраст",която се проведе на 8 и 9 ноември в зала,,Форум" на хотел Шумен. През втория ден от конференцията се проведе открита практика в пет детски градини.
Нашата детска градина представи пред участниците в конференцията открит урок с бъдещите първокласници от гр.,,Бон Бон" на тема:,,Да направим добро!"
   Децата пресъздадоха различни емоционални състояния,съпреживяха чувства и емпатия,затвърдиха  знания и умения за управление на собственото си поведение по посока на доброто,представиха игри за релакс и  снижаване на стреса.

 

          

          

 

 

МОЯТ ГРАД

 

Сръчните ръце на бъдещите първокласници от гр.,,Плодчета" днес построиха своя град-мечта.