ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 

   НА 07.02.2017 В  4 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,, БОН БОН" СЕ ИЗНЕСЕ ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА ТЕМА:,, НАШИТЕ ПРАВИЛА И ДОБРИ ДЕЛА". ПРИСЪСТВАХА МНОГО ГОСТИ- УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА И РЕГИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ.
   В ИГРОВА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ  СЕ РАЗВИВАХА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ЗА ПРАВИЛАТА  НА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И ПРИРОДАТА, КАКТО И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ.