НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ШУМЕН - ЖИВИЯТ ГРАД"

 

Във връзка с осъществяване на проекта,,Шумен-живият град" детската градина се включва в следните мероприятия,с активното съдействие на родителите:

   1. Колаж.апликация,рисунка на тема:,,Наша писменост"-на формат А-4/срок-15.03.2013г/

   2. Есе или разказ на тема,,Традиция и слово"-с участие на родител,учител,дете;размер до две печатни страници/срок-30.03.2013г.

   3. ,,Моето родословно дърво"/срок-30.03.2013г.Децата от група,,Бон Бон" с  удоволствие творят рисунки и колажи на тема:,,Наша писменост".