Участие в изнесено обучение

 

 

 

Педагозите от детската градина участваха в изнесено обучение в рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001, на тема "Дигитални компетентности в детската градина" на всички нива- директори и учители. Обучението се осъществи в град Хисаря /22-24.05.2021 г./ с учители от ДГ "Смехорани" и ДГ "Брезичка", Шумен, и бе свързано с повишаване на квалификацията на педагогическия състав по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" към МОН. Всички участници получиха от организаторите 3 педагогически кредита и няколко месечен безплатен абонамент за онлайн платформата "Умни дечица".