Участие в Национална конференция

 

На 10.04. и 11.04.2024 г. се проведе Международната научно-практическа конференция „Детската градина и уменията на 21 век“. Нейни организатори са Община Шумен, ШУ „Еп. Константин Преславски“, обучителен център „ЕвроПро“ ООД и шуменските детски градини „Пчелица“, „Братя Грим“ и „Светулка“.
В международната конференция, с доклад и презентация, взе участие старши учител М. Желязкова от ДГ "Смехорани" с тема по Безопасност на движението, чието представяне предизвика интерес у аудиторията и дискусия по актуалната за съвремието ни тема.