Новата учебна година се откри с тържествен ритуал в детската градина.

Нека да бъде здрава, ползотворна и успешна за всички! На добър час!