Актуална новина от Отдел "Образование, наука и развитие"- община Шумен:

 

 

"Уважаеми родители, във връзка с обявеното извънредно положение със заповед РД-25-721/20.03.2020 г. на кмета на Община Шумен се изменя графикът за прием в общинските детски градини, както следва:
21 април- обявяване на свободни места
23 април 10.01 часа - отваряне на системата за подаване на заявления.
30 април 17.00 часа - затваряне на системата.
04 май - 17.00 часа - обявяване на резултатите от класирането.
05 - 09 май - записване
За всички ваши въпроси сме на разположение!
Останете вкъщи и бъдете здрави!"

 

 

 

Процедурата по прием на деца в детската градина за учебната 2020/2021 година се извършва чрез електронна система за прием.

 

 

Вход в Електронна система

 

   

Приложение 1 - Заявление до Директора на детската градина за прием на дете


   Приемът ще се осъществява на базата на точкова система. Критериите, по които се определя броят на събраните точки, са подробно описани в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища  на територията на община Шумен. Текстът на Наредбата е публикуван на сайта на Община Шумен в секцията „Общински съвет“ – Наредби/     наредба

   

 

Новини и съобщения