Приложение 1 - Заявление до Директора на детската градина за прием на дете

 

   Община Шумен въвежда електронна система за прием на деца в детските градини.

   През новата учебна година в град Шумен ще бъде въведена електронна система за прием на деца в детските градини. Регистрацията ще се извършва по електронен път /онлайн/ на адрес https://kg.shumen.bg или на място в детската градина.


  Първото класиране ще е през месец април 2019 г. Началната дата за отваряне на системата е
3 април 2019 г. в 10:01 часа, а крайният срок за кандидатстване е 12 април 2019 г. до 23:59 часа. 

   Класирането ще бъде обявено на 19 април в 17:00 часа. Записванията на класираните деца в детските градини започват на 22 април от 09:00 часа и ще продължат до 17.00 часа на 24 април.

   Приемът ще се осъществява на базата на точкова система. Критериите, по които се определя броят на събраните точки, са подробно описани в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища  на територията на община Шумен. Текстът на Наредбата е публикуван на сайта на Община Шумен в секцията „Общински съвет“ – Наредби/     наредба

   

 

Новини и съобщения