Дневна организация

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

Часови интервал, основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

06:30 - 08:30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
08:30 - 09:00 Закуска
09:00 - 10:00 Педагогически ситуации
10:00 - 10:30 Подкрепителна закуска
10:30 - 12:00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 15:00 Следобеден сън
15:00 - 15:45 Подкрепителна закуска
15:45 - 18:30 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата