Правила за родители

 

 • Децата посещават детската градина ЗДРАВИ. В детската градина не се носят лекарства;
 • За здравословното състояние на децата в детската градина отговаря медицинската сестра;
 • Родителите осигуряват постоянно присъствие на децата, освен при заболяване, като своевременно уведомяват учителите и представят мед. бележка;
 • При отсъствие на децата по семейни причини се подава заявление от родителите своевременно;
 • Сутрин децата се приемат от учителя на групата до 8,30 ч.;
 • Родителите предават сутрин децата на учителя бързо (без да удължават раздялата);
 • Вечер децата се изпращат от учителя на групата (не по- късно от 18,00 ч.), от дежурна група – 18.30 часа. Не се застояват дълго на площадката и не отклоняват вниманието на учителя от децата;
 • Децата идват на детска градина незакусили;
 • Децата не носят в детската градина храна, играчки и други предмети;
 • Децата имат резервни дрехи и носни кърпи в гардеробчето си;
 • Децата спят на обяд. С оглед изграждане на стереотип е желателно да спят и през почивните дни; вечер на децата е необходим 10 ч. сън, за да са тонизирани и спокойни;
 • Таксите за посещение на децата в ДГ се заплащат до десето число всеки месец;
 • Допълнителните дейности се заплащат до десето число на преподавателите;
 • Родителите си взаимодействат с учителите ежедневно, но кратко, при прием и изпращане на децата;
 • Родителите си взаимодействат с учителите по телефона от 12,30-13,00 ч. за първа смяна и от 17,30-18,00 ч. за втора смяна;
 • Родителите възпитават детето си в уважение авторитета на учителя и персонала на детската градина. Детската градина е учебно заведение, а не забавачница( справка Наредба №5 от 03.06.2016г. за ПУО и Закон за училищно и предучилищно образование от 2016 г. ), ето защо в нея децата се учат от учители, нека възпитанието си остане приоритет основно на семейството;
 • При констатиране на заразно заболяване на детето, до 24 ч. се уведомява медицинската сестра и се представя „Бързо известие”, издадено от лекар, за да се предприемат мерки в детската градина.

 

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

6 СЪВЕТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВАШЕТО ДЕТЕ

 1. В града децата трябва да ходят само по тротоара, а не по платното. Ако няма тротоар, то трябва да се движат по лявата страна на улицата срещу насрещното движение.
 2. Улицата трябва да се пресича на пешеходна пътека, ако липсва такава това означава,   че трябва да пресечете на най-близкото кръстовище. Отначало спрете на края на тротоара и наблюдавайте какво е движението. Ако улицата е регулирана със светофар трябва да дочакате светването на зеления цвят, след това се убедете, че всички автомобили са спрели и едва тогава пресечете улицата.
 3. Преди да се пресече улицата (даже и на пешеходна пътека) е необходимо да се погледне наляво, след това надясно, отново наляво и ако не идва превозно средство да се пресече до средата - още веднъж да се погледне надясно и след това да се премине на отсрещната страна. Обяснете на децата, че не трябва да стоят зад автомобил, който тръгва или паркира. Водачът може да не забележи детето заради ниския му ръст. Освен това не трябва да се пресича улица нито зад спрели на спирката автобус, тролейбус, трамвай нито пред тях - водачът може да не забележи детето. Трябва да се изчака потеглянето на транспортното средство и тогава да се пресече.
 4. По тротоара детето трябва да се движи само по безопасната вътрешна част, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 5. В никакъв случай не трябва да се слиза на платното даже ако паркирани превозни средства или други пешеходци затрудняват движението.
 6. Преди детето да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, убедете се, че то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи. Това особено важи при ограничена видимост. 

 

6 СЪВЕТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВАС

 1. Даже ако се движите по познат маршрут трябва да се убедите, че всички пътници в колата са пристегнати с предпазни колани.
 2. Децата до 6 години трябва да пътуват в колата в специална детска седалка, отрегулирана в съответствие с неговия ръст и фигура.
 3. Правилата, знаците и хоризонталната маркировка може да ви дават предимство, но преди да го използвате трябва да се убедите дали и другите спазват това. 
 4. Помнете, че скоростта на движение не зависи само от ограниченията на скоростта, но и от интензивността на движението. Винаги поддържайте дистанция с предния автомобил за да се избегне авария при екстремни ситуации. 
 5. Необходимо Ви е да изберете - или да пиете, или да управлявате автомобил. Всяко пето произшествие по пътищата на България е свързано с управлението на автомобил в нетрезво състояние.
 6. Проверете състоянието на вашия автомобил преди да тръгнете на път. Спадане на налягането в гумите е причина за много аварии на пътя.

 

ЗА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ

  

Защо децата стават агресивни и как да се справим с това?

Представете си следната ситуация – стоите и гледате малкото си ангелче от вратата на детската градина и си мислите колко сте щастливи, че го имате. И изведнъж то замахва с ръка и удря някое дете по носа.
Колкото и да е шокиращо за вас (и за останалите родители, които стават свидетели на сценката), агресивността е нормална част от развитието на детето. И действително, във възрастта между 3 и 4 години повечето деца грабят играчки от ръцете на другите, удрят, ритат или си крещят до посиняване един на друг от време на време. Понякога причината е просто страх – детето ви може да нападне, ако например се чувства изместено от друго дете. Други възможни причини се дължат по-малко на инстинкт и повече на конкретни обстоятелства. Освен споменатото дотук, детето ви в тази възраст усвоява много нови умения от рязането с ножица до говоренето със сложни изречения. Това лесно може да го накара да се почувства претоварено от всичко, с което се опитва да се справи и това да избие в бой с някое приятелче. Ако пък детето скоро е тръгнало на детска градина, то трябва да привикне да е далеч от дома и ако в добавка към всичко това се почувства пренебрегнато или сякаш не получава достатъчно внимание, то може да отреагира като се сбие с първото дете, което му се изпречи на пътя. А понякога детето просто е гладно и уморено и тъй като не знае какво да направи в такива моменти, реагира с хапане, удряне или внезапно избухване.
Хубавото е, че детето ви най-вероятно ще израсте това агресивно поведение, когато открие, че може да използва думи вместо юмруци за да разреши проблемите. Ключът към това е да му помогнете да осъзнае – възможно по-скоро – че ще постигне по-добри резултати като изкаже притесненията си отколкото като скубе приятелчето си.

Какво можете да направите срещу агресията?

Реагирайте бързо. Опитайте се да отреагирате веднага, когато забележите, че детето ви става агресивно. Безполезно е да чакате да удари братчето си за трети път, преди да кажете “Стига” (особено пък ако сте го повторили десетина пъти през последния час). Най-добре е всеки път да давате ясно да се разбере, че прави нещо лошо. Отстранете детето от ситуацията за кратко на друго място – да поседи 3-4 минути мирно е достатъчно за дете на тази възраст. Идеята е да свърже поведението си с последствията и да разбере, че ако удря или хапе ще пропусне от веселбата. Независимо колко сте ядосани, се опитайте да не крещите, да не удряте детето и да не му казвате, че е лошо. Вместо да го накара да промени държанието си, такава реакция от ваша страна би му показала, че вербалната и физическа агресия са начинът на поведение когато си ядосан. Вместо това, дайте добър пример като се контролирате и спокойно отстраните детето от спорната ситуация.

Придържайте се към този план. Доколкото е възможно, отреагирайте на агресивното поведение винаги по един и същи начин. Колкото по-предвидима е реакцията ви (“добре, ти отново удари Тина – това значи отново да седнеш за малко без да играеш”), толкова по-бързо ще изградите определен модел, който детето ви ще разпознава и очаква. Резултатът ще бъде, че детето ще осъзнае,че ако се държи зле, ще бъде отстранено от игрите – това е първата крачка към контролиране на собственото поведение. Дори ако направи нещо, което ви излага на публично място, се придържайте към този план. Повечето родители разбират ситуацията, в която се намирате – всички минаваме през тези периоди. Ако ви зяпат, просто кажете нещо от сорта “Не е ли прекрасна тази възраст”  и се справете със ситуацията по вече установения начин.

Говорете. Оставете детето да се успокои, а после спокойно обсъдете какво се е случило. Най-подходящото време за това е, когато то се е укротило и преди да е забравило случката – в идеалния случай, между половин и един час по-късно. Попитайте дали може да ви обясни каква е била причината за избухването (“Защо се ядоса толкова много на Тина?”). Обяснете, че е нормално да се ядосаш понякога, но не е хубаво да блъскаш, удряш, риташ и хапеш. Предложете на детето други начини да покаже колко е ядосано – например да рита топка, да удря по възглавницата, да намери възрастен, който да посредничи в спора или просто да изкаже на глас чувствата си:“Тина,много се ядосвам, че ми взе лилавия пастел”.
Сега е подходящото време да научите детето да се отдалечи от вбесяваща ситуация или хора, докато измисли по-подходящ начин да отговори отколкото да размахва юмруци. Можете да помогнете на детето си, като четете заедно книжки на тази тема. (бел.прев. -  на българския пазар излязоха от печат нови книжки за костенурчето Франклин, които засягат точно тези теми – “Франклин иска да командва в игрите”).

Затвърждавайте чувството за отговорност. Ако агресивността на детето ви доведе до повреждане на чужди неща или до бъркотия, детето трябва да помогне това да се оправи. То може да залепи счупена играчка, например, или да събере бисквитите или кубчетата, които е разхвърляло в гнева си. Не формулирайте това като наказание, а просто като естествено следствие от гневна постъпка – всеки трябва да  го направи, след като е счупил нещо.
Също така се уверете, че детето е наясно, че трябва да каже “извинявай”, когато премине границата – дори ако трябва да го заведете за ръка до засегнатата страна и да го кажете вместо него. Извинението на детето може първоначално да звучи неискрено, но урокът ще намери почва у него.

Възнаграждавайте доброто поведение. Вместо да обръщате внимение на детето само когато се държи лошо, опитайте се да забележите и когато се държи добре – например когато моли да си поиграе на компютърната игра, а не грабва направо мишката, или когато отстъпва люлката на чакащо дете. Кажете му колко се гордеете с него. Покажете му, че самоконтролът и мирното решаване на конфликти са по-удовлетворяващи – и дават по-добри резултати, отколкото блъскането на децата. Сложете например специален календар на вратата на хладилника или на стената в детската стая и награждавайте детето с пъстър стикер, когато е съумяло да се сдържа.

Ограничете телевизията. Невинно изглеждащите анимационни филмчета и някои други така наречени детски предавания често са изпълнени с викане, ритане, блъскане и удряне. Така че опитайте да проверите програмите, които детето ви гледа, като просто ги гледате с него – особено ако детето ви е склонно към агресия. Ако в програмата има нещо, което не одобрявате, говорете с детето за него “Видя ли как момичето блъсна приятелчето си, за да вземе каквото искаше? Това не е хубаво, нали?” (Американската асоциация на педиатрите препоръчва децата на възраст между 3 и 5 години да не гледат повече от час-два “качествена” телевизия на ден – още една причина да избягвате това предаване за в бъдеще).

Не се притеснявайте да потърсите помощ. Някои деца имат по-големи проблеми с агресивното поведедние от други. Ако държанието на детето ви е такова продължително време и в по-тежка форма, създава проблем в градината или в други организирани форми и като следствие предизвиква физически атаки към деца или възрастни, се консултирайте с педиатъра. Заедно можете да установите къде е коренът на проблема и да решите дали е необходим детски психолог или психиатър. Понякога зад гневните изблици се крият недиагностицирани нарушения в ученето или поведението, понякога проблемът е свързан със семейството или с някакви емоционални трудности.Каквато и да е причината, някой съветник би могъл да помогне на детето да преодолее емоциите, които водят до агресивност и да го научи да се контролира в бъдеще. Най-вероятно професионална помощ няма да ви бъде необходима – но ако детето има нужда от консултация, е облекчение да знаете, че не е нужно да се справяте с проблема съвсем сами.

Как да научим детето да не удря другарчетата си и да не граби играчките им?
Във възрастта между 3 и 4 години децата стигат да етап, в който могат да използват думи вместо действия, за да изразят чувствата си. Това е чедесен момент да започнете да учите детето си как да казва какво чувства вместо да го показва. Окуражавайте го да казва “много ме ядоса” когато има желание да удари. Опитайте и следните съвети, за да направите времето за игри безопасно и приятно за всички:

Наблюдавайте внимателно детето. Ако започне да хапе, удря, дращи или да скубе, се намесете незабавно. Нежно го дръпнете настрани и му кажете, че това, което прави, не е хубаво. Може да се наложи да го отдалечите от приятелчетата му за няколко минути, докато се успокои. Гладайте дали в държанието му има някакъв модел – може да откриете, че определени ситуации го предизвикват. Детето може да започне да удря например когато някое другарче отказва да му върне любимото влакче. За да избегнете това, махнете настрана любимите играчки (бел.прев. – или просто не ги изнасяйте навън) и оставете не толкова обичаните наоколо, за да си ги поделят.

Играйте на игри, които учат на съвместни действия. Игрите “наужким”, например да се играе на къща, помагат да научите детето да работи съвместно с някого. Понеже този род игри наблягат на ролите, те учат детето също така да изразява с думи чувствата си. Ако се ядоса по време на играта, подтикнете го да говори за чувствата си като го питате: “Ти си таткото в къщата. Какво казва таткото, когато е ядосан?”. Ако детето е имало добър пример в лицето на бащата, то ще отреагира точно както прави татко му: като каже, че е сърдит и обясни защо. (бел.прев. Ако пък случаят не е такъв, отново имате възможност чрез игровия елемент да коригирате и да посочите правилния начин на поведение, който детето впоследствие с удоволствие ще сравнява и ще се опитва да “възпитава” и у таткото;-)

Намерете нови приятели. Вземете предвид възможността приятелчетата на вашето дете, към които е насочена агресията му, просто да не са подходящата компания за него. Ако ударите и грабенето на играчки се появяват главно при игрите с 2-3 едни и същи деца всеки път, може би е време да му помогнете да си намери други другарчета за игра. Броят на децата, с които играе, също може да бъде проблем. Удрянето може да бъде например начин детето да привлече вниманието на деца, които не му обръщат внимание. Ограничавайки броя на децата, с които играе в определен момент до 2 (защото двама обикновено играят много по-добре от трима) може да се разреши проблема, също както и ако към тройката се присъедини четвърто дете, което да позволи да си играят на двойки.
Възнаграждавайте доброто държание. Децата на тази възраст реагират положително на похвала, така че осигурете им я. Ако детето ви играе с другите и си поделя играчките, кажете му своето одобрение. Ако каже на приятелите си, че е ядосано вместо да им се нахвърли, дръпнете го после настрани и му кажете колко сте горди с него. Когато става въпрос за справяне с агресивното поведение, най-вероятно ще установите, че похвалата е много по-ефикасна от наказанията.

Помогнете на детето да разбира чувствата си. Макар децата на възраст 3-4 години да започват да разбират какво са емоциите, те често не схващат разликата между тях и не знаят по какъв начин най-добре да ги изразяват. Има много чудесни детски книжки, които окуражават децата да разпознават емоциите си и да говорят за тях.