3 март- Ден на свободата

 

 

За да я има БЪЛГАРИЯ! Уроци по родолюбие с децата от група "Пинко" и група "БонБон"! Любовта на децата към Родината минава през знанието за делата, убежденията и живота на ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!