"Играй с Фори"

 

 

"Една сбъдната мечта - образователна програма за развитие на емоционалната грамотност в предучилищна възраст, включваща и компонент за саморегулация на емоциите и поведението". Проектът за емоционална грамотност е разработен от доцент д-р Севджихан Еюбова, преподавател в Катедра "Технологично обучение, Професионално образование, Предучилищна и Начална училищна педагогика"на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
На снимката психологът Мариела Чернева, по време на работа в ДГ "Смехорани", Шумен в трета група "Мечо Пух", припомня "техниката на таралежа". Детската градина работи вече втора година по образователната програма "Играй с Фори" за развитие на емоционалната интелигентност, която помага на децата и възрастните да разбират своите емоции.
#играйсфори