Ден на думата Благодаря

 

 

11 януари е международен ден на думата БЛАГОДАРЯ. Дума, която изразява по най- ярък начин човешкото в нас, дума, изпълнена с вълшебство, дава благ дар за всеки и като я казваме, и когато я чуем.
И ние днес, малките смехорани, искаме да благодарим на своето семейство, приятели, учители, на всички, които полагат грижи за нас, за това, че сме здрави, че има мир в родината и за тооолкова още много неща...БЛАГОДАРИМ!