Външна квалификация 

 

 

Педагогическите специалисти от ДГ "Смехорани" и ДГ "Брезичка", град Шумен, повишиха своята квалификация по тема: "Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата в детската градина".