На 18 октомври посрещнахме нашите малки приятели от Детска градина "Пчелица", които представиха интересни занимания по проект 'Детска академия- Учебен кошер".