Завършване на детската градина

 

 

С много вълнение, усмивки и малко тъга, децата от IV група "БонБон" се разделиха с детската градина, своите учителки и с всички, които са полагали грижи за тях през тези години.