Първи учебен ден

 

   С тържествен ритуал и приветствие от директора на ДГ "Смехорани"- г-жа Р. Русева бе открит първия учебен ден. Топло бяха посрещнати и новопостъпилите дечица от група "БонБон".

На добър час и упешна нова учебна година!