Новата учебна година бе открита с тържествен ритуал по вдигане знамето на Р. България и посрещане на новоприетите деца от I група "Пинко". Празникът за първия учебен ден бе изпъстрен с песни, стихове, танци и весело настроение.
Пожелаваме на всички деца "На добър час", а учебната година да е успешна и изпълнена с постижения и усмивки!