Бабинден

 

"Бабинден" днес се нарича,
баба си всеки много обича,
но и го празнуват жените
с толкова обич в очите,
които поемат детето,
първи в ръцете си меки....
За празника Бабинден децата от ДГ "Смехорани" се потопиха в магията на народния празник, тачен от векове и засвидетелстваха почит, уважение към бабите-акушерки.
С много песни, стихотворения и танци малките смехорани отправиха поздрави, обич и признателност и към своите любими баби.