Адрес:
ул. "Христо Генчев 6"
Шумен
cdg12@abv.bg
Телефон:
054 887047
Изпращане на е-мейл