БДП в детската градина

 

Днес гост при нас бе Началник сектор "Пътна полиция", Шумен главен инспектор Веселин Георгиев. С негова помощ децата си припомниха правилата за безопасно движение по пътищата и показаха знания за пътните знаци, като участници в пътното движение.
 
 
 
 
 

STEM Педагогическа квалификация с д-р Ангел Ангелов

 

 

 

 

 

Открит урок по БДП

 

 

Открит урок по пътна безопасност се проведе на 23.02.2023 г. в ДГ "Смехорани" с участие на началник сектор "Пътна полиция", Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев.
Децата от III и IV група си припомниха основните правила за безопасност на движението и пресъздадоха реални ролеви ситуации на вътрешната площадка по БДП.
Приоритет на детската градина е организиране и осигуряване на условия за ефективно обучение на децата по безопасност при движение по пътищата.
Децата имат възможност ежедневно да упражняват тези знания и на обновената външна площадка по БДП.
 
 
 
 
 

    

 

   На 18 октомври посрещнахме нашите малки приятели от Детска градина "Пчелица", които представиха интересни занимания по проект 'Детска академия- Учебен кошер".
 
 
 
 
 
 
 
 

Външна квалификация 

 

 

Педагогическите специалисти от ДГ "Смехорани" и ДГ "Брезичка", град Шумен, повишиха своята квалификация по тема: "Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата в детската градина".