На 18 октомври посрещнахме нашите малки приятели от Детска градина "Пчелица", които представиха интересни занимания по проект 'Детска академия- Учебен кошер".
 
 
 
 
 
 
 
 

Външна квалификация 

 

 

Педагогическите специалисти от ДГ "Смехорани" и ДГ "Брезичка", град Шумен, повишиха своята квалификация по тема: "Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата в детската градина".

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в изнесено обучение

 

 

 

Педагозите от детската градина участваха в изнесено обучение в рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001, на тема "Дигитални компетентности в детската градина" на всички нива- директори и учители. Обучението се осъществи в град Хисаря /22-24.05.2021 г./ с учители от ДГ "Смехорани" и ДГ "Брезичка", Шумен, и бе свързано с повишаване на квалификацията на педагогическия състав по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" към МОН. Всички участници получиха от организаторите 3 педагогически кредита и няколко месечен безплатен абонамент за онлайн платформата "Умни дечица".

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДАВАНЕТО "СЕДЯНКА"- НАШ ГОСТ

 

     Телевизия "Шумен" отново гостува в детската ни градина. Предаването "Седянка" бе свързано с предстощия 55 -и рожден ден на ДГ "Смехорани" и отрази педагогическата дейност и постижения на екипа, с директор- г-жа Румяна Русева и творческия напредък на децата.  ПРЕДАВАНЕ "СЕДЯНКА"

                   

                 

   

Отразено в медиите:  

УЧАСТИЕ В НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

МАЛКИТЕ СМЕХОРАНИ ВЕЧЕ ЗНАЯТ КАК ДА ИЗПОЛЗВАТ ТАБЛЕТИТЕ

 

 

 

     ДГ "Смехорани" взе участие в XI- а Научно- практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, която се проведе в Шумен, организирана от МОН и РУО, Шумен. Децата от втора група "Бон Бон" участваха в открита ситуация, където с помощта на интерактивни методи обогатиха знанията си по безопасност на движението, а в трета група "Плодчета" децата се запознаха с литературно произведение, като в ситуацията по Български език и литература бяха включени иновативни подходи. В четвърта група "Мечо Пух" бе представен най-новият и атрактивен начин на обучение с таблети за работа на интерактивна дъска с инсталиран софтуерен продукт на професор Р. Папанчева.