Екскурзия до град Варна

 

 

Слънчева Варна топло посрещна децата от група " Мечо Пух ", "Пинко" и "БонБон ". Екскурзията включи посещение на "Музей на здравето", шоу на прекрасните делфини в "Делфинариум" и опознаване животинския свят в Зоологическата градина.Слънчева Варна топло посрещна децата от група " Мечо Пух ", "Пинко" и "БонБон ". Екскурзията включи посещение на "Музей на здравето", шоу на прекрасните делфини в "Делфинариум" и опознаване животинския свят в Зоологическата градина.

 

 

 

 

 

Празник по БДП

 

 

 

 

 

ДГ "Смехорани "откри обновена площадка по Безопасност на движение по пътищата. Площадката е оборудвана с пътни знаци, маркировка и светофари, където децата ще имат възможност да карат велосипеди и да спазват правилата за пътната Безопасност. На празника присъстваха родители и много други гости, със специалното участие на комисар Дундаков, който даде ценни съвети на децата. Най- голямата атракция бе полицейският автомобил, в който влязоха децата и се впечатлиха от звуковата сигнализация. Всички деца искаха да сложат полицейската шапка на комисаря и да се снимат за спомен с него.
 
 
 
 

 

 

 

Седмица по БДП

 

Детска градина "Смехорани" организира седмица по Безопасност на движението с различни инициативи. Нашата градина е член на Клуб "Светофарче" и активно работи по изграждане на пътна култура у децата. На 07.06. - Дидактични и интерактивни игри по БДП в II група "Мечо Пух"; на 08.06.- Подвижни игри в имитираща пътна реалност- в III група "Пинко ", на 09.06.- Викторина "Правилата вече знам"- в IV група "БонБон ", на 11.06.- Подвижни игри "Весел старт"- в I група "Плодчета". На 29.06. - Празник по БДП, във връзка с откриването на външна пътна площадка, по спечелен проект и международния ден на безопасността на движението по пътищата.

 

I група "Плодчета"

 

 

II група "Мечо Пух"

 

 

 

III група "Пинко"

 

 

 IV група "БонБон"

 

 

 

 

Награди за участие в Национален конкурс

 

 

 

 

Деца от IV група "БонБон" участваха в VI Национален конкурс ,Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, организиран от Община Шумен и Средно училище „Сава Доброплодни” — гр. Шумен, който се проведе в периода: 23.05 — 05.06.2021 г. в гр. Шумен. Наградени деца, в раздел "Визуални изкуства", са: Евгения Неделчева- 1 място; Мая Милкова- 2 място и две поощрителни награди за Джан Тунджай и Венцислав Банчев. Браво на нашите таланти!
Конкурсът има за цел да открива млади таланти, да насърчава даровитите български деца по пътя им към голямото изкуство, да популяризира българското и европейското културно наследство и да осъществява творчески обмен между различни художествени колективи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+6
 
 
 

 

 

 

Група "Пинко" в "Двор на кирилицата"

 

 

Децата от III група "Пинко" посетиха някогашната българска столица Плиска и разгледаха забележителния Културно- исторически комплекс "Двор на кирилицата".