Седмично разпределение

 

 БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

първа група /3-4 годишни/

брой

Български език и литература 1
Математика 1
Околен свят 1
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3
Общо 11

втора група /4-5 годишни/

брой

Български език и литература 2
Математика 1
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3
Общо 13

трета група /5-6 годишни/

брой

Български език и литература 2
Математика 2
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо 15

четвърта група /6-7 годишни/

брой

Български език и литература 3
Математика 3
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо 17
   


ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

 

ПЪРВА ГРУПА 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Околен свят Български език и литература Математика Физическа култура Изобразително изкуство
Музика Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура
  Физическа култура      

 

ВТОРА ГРУПА 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Околен свят Български език и литература Музика Български език и литература Физическа култура
Музика Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
  Физическа култура Околен свят Физическа култура  

 

ТРЕТА ГРУПА 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Физическа култура
Музика Конструиране и технологии Музика Математика Конструиране и технологии
  Математика      
Физическа култура   Физическа култура  Околен свят Изобразително изкуство

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Околен свят Български език и литература Музика Български език и литература  Конструиране и технологии
Физическа култура Изобразително изкуство Математика Физическа култура Математика
Музика   Конструиране и технологии    
Изобразително изкуство Математика  Български език и литература Околен свят  Физическа култура