,

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ

 

 

Формули за разпределение на средствата за 2019 г.

 

Отчет разход към  03.2018  06.2018  09.2018  12.2018  03.2019 (разпределение)  06.2019  09.2019

Оборотна ведомост към  06.2018  09.2018  12.2018  03.2019  06.2019  09.2019