,

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ

 

Отчет разход към 03.2018 06.2018  09.2018

Оборотна ведомост към 06.2018 09.2018