,

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ

 

Отчет разход към 03.2018 06.2018  09.2018  12.2018  03.2019 (разпределение)

Оборотна ведомост към 06.2018 09.2018 12.2018 03.2019