,

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ

 

 

Формули за разпределение на средствата за

   (Заповед)

   2019 г.  местна дейност / държавна дейност

   2020 г.  местна дейност / държавна дейност

   2021 г.  местна дейност / държавна дейност

   2022 г.  държавна дейност

   2023 г.  държавна дейност

 

Бюджет с тримесечно разпределение   

   2018 г.  местна дейност / държавна дейност

   2019 г.  местна дейност / държавна дейност

   2020 г.  местна дейност / държавна дейност

   2021 г.  местна и държавна дейност

   2022 г.

   2024 г.

 

Отчет разход към  

   03.2018  06.2018  09.2018  12.2018 

   03.2019 (разпределение)  06.2019  09.2019   10.2019   11.2019   12.2019

   03.2020  06.2020  09.2020  12.2020  

   03.2021  06.2021  09.2021  12.2021

   03.2022  06.2022  09.2022  12.2022

   03.2023  06.2023  09.2023  12.2023

   03.2024

     

 

Оборотна ведомост към  

   06.2018  09.2018  12.2018

   03.2019  06.2019  09.2019  12.2019

   03.2020  06.2020  09.2020  12.2020

   03.2021  06.2021  09.2021  12.2021

   03.2022  06.2022  09.2022  12.2022

   06.2023  09.2023  12.2023