НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ  

 


 

 

 Уважаеми родители,

Таксите на децата за детска градина за месец март 2020 г. ще се заплащат след отмяна на извънредното положение, въведено в Р.България и възстановяване дейността на детската градина.

 

 

 

 


 

 

 

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

 

 

 


 

Актуална новина от "Отдел "Образование, наука и развитие"- община Шумен:

 

 

"Уважаеми родители, във връзка с обявеното извънредно положение със заповед РД-25-721/20.03.2020 г. на кмета на Община Шумен се изменя графикът за прием в общинските детски градини, както следва:
21 април- обявяване на свободни места
23 април 10.01 часа - отваряне на системата за подаване на заявления.
30 април 17.00 часа - затваряне на системата.
04 май - 17.00 часа - обявяване на резултатите от класирането.
05 - 09 май - записване
За всички ваши въпроси сме на разположение!
Останете в къщи и бъдете здрави!"

 

 

 

 


 

 

На внимание на родителите за осигурен достъп до електронните ресурси на Програмна система "Изкуства", с помощта на която се осъществява образователният процес в нашата детска градина!:

"Както знаете, съгласно Заповедта на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, се преустановиха учебните занятия в училищата и посещенията на децата в детските градини, като се предвижда въвеждане на „дистанционна форма на обучение“.

Издателство „Изкуства“, което винаги се е гордеело със своята иновативност, следвайки препоръките на министър Вълчев „отключи“ електронните си ресурси от 1. до 4. група на детската градина, давайки свободен достъп до всички електронни уроци и електронно съдържание.
Ресурсите за предучилищно образование са на адрес: https://izkustva.bg/dgbooks.php
Свободен достъп за работа у дома
1 група: https://izkustva.bg/itidg1
2 група: https://izkustva.bg/itidg2
3 група: https://izkustva.bg/itidg3
4 група: https://izkustva.bg/itidg4"

 

 

 

 


 

ВАЖНО!

 

   Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.

   Преустановяват се посещенията на децата в детската градина за периода 16- 29.03.2020 г. и до ново нареждане!

 

 

 

 


 

 

 

Процедурата по прием на деца в детската градина за учебната 2020/2021 година се извършва чрез електронна система за прием.

Виж: График на дейностите за осъществяване на прием

Вход в Електронна система

 

 

 

 


 

 

                                                                                                         

    Покана до членовете на  Обществен съвет към ДГ "Смехорани", град Шумен за провеждане на редовно заседание

 

 от Румяна Русева, Директор на ДГ "Смехорани", град Шумен

 

 

Дата: 15.01.2020 г.

Гр.Шумен

 

 

  


 

 

ПОКАНА 

От 9.XII.2019 г. детската градина отвори врати за ежегодния Коледен базар на коледни изделия, изработени от сръчните ръце на децата и техните родители.

Заповядайте при нас!

 

 

 


ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИ" ШУМЕН 

 

 

Уважаеми родители,

Този въпросник има за цел да проучи Вашата удовлетвореност относно качеството на мениджмънта и на предлаганите образователни услуги в детската градина. Ние желаем децата Ви да развиват максимално възможностите и потенциала си и да им осигурим възможно най-добро качество на образованието в детската градина. Особено много разчитаме на сътрудничеството с Вас. Отговорите Ви ще ни помогнат да оценим успеха или неуспеха на тези усилия, ефективността на нашата съвместна работа и да внесем подобрения, ако е необходимо.

Проучването е анонимно и си осъществява в рамките на вътрешен одит от комисия в детската градина.

Можете да ни бъдете много полезни, ако честно и безпристрастно изкажете своето мнение.

Сърдечно благодарим за участието Ви!

 

 


 

 

 

Уважаеми родители,

отправяме Ви покана да се включите в "Час на родителя"!

 

  

 

 

 

 


 

 

Реализиран проект по ПУДООС "Спорт и игра в чиста околна среда"

Проект на тема "СПОРТ И ИГРА В ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА" беше спечелен и успешно реализиран в ДГ "Смехорани" с финансовата подкрепа на МОСВ и ПУДООС.

 

Основна идея на проекта на ДГ "Смехорани" е изнасяне обучението на децата по околен свят сред природата и по този начин да се положат основите на екологично възпитание. Наред с традиционните форми -наблюдение, беседа и експериментиране, със създадения еко-кът в "Горското училище" се дава възможност на децата да се включат и участват в практически ситуации, в които да осъзнаят, че те са значим фактор за опазване на околната среда. 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

   Създаване в детската градина на подходяща здравословна и екологично чиста среда и повишаване на екологичната култура чрез:

  • озеленяване на дворното пространство с тревни площи и жив плет
  • оборудване на дворното пространство със съоръжения за спорт и образователни игри
  • обновяване на "Горското училище" с дървена къщичка и алпинеума с информационни табели и образователни пособия

С помоща на екипа на ДГ, родители и общественост се създаде модерна, атрактивна, достъпна, и желана среда за обучение и практически ситуации, подчинена на екологичната култура и изискванията на новото време.

Проектът бе финализиран от г-жа Георгиева, гл. юрисконсулт РИОСВ- Шумен и г-н Димитров- инвеститорски контрол към ПУДООС, които посетиха детската градина по повод реализацията на проекта. /виж повече в Проекти/

 

 

 

 

 


 

 

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "СМЕХОРАНИ" ПРИ ДГ "СМЕХОРАНИ", ГРАД ШУМЕН

 

ПОКАНА

 

До членовете на Управителния съвет на Училищно настоятелство "Смехорани":

Група "Плодчета":

1. Василка Йорданова

2. Румяна Русева

3. Елица Димитрова

4. Даниела Жекова

 

До членовете на контролен съвет на УН "Смехорани":

1. Наталия Драганова

2. Йовка Донева

3. Саня Петрова

 

До родителите, подали заявление за членство в УН "Смехорани", от група "Мечо Пух" и техните представители:

за контролен съвет:

1. Веселин Пенчев

2. Ирена Стойнева

 

До представителите на УН от групите:

1. Айлин Хюсеин- група "Пинко"

2. Мария Кънчева- група "Пинко"

3. Маруся Стоянова- група "БонБон"

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на заседание на Училищното настоятелство, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием на нови членове на УН и Контролен съвет -председател

2. Финансов отчет за дейността на УН за учебната 2018/2019 година- счетоводител /Василка Йорданова/

3. Стратегия на ДГ "Смехорани" и ролята на Училищното настоятелство за нейното изпълнение- директор /Румяна Русева/

 

Заседанието ще се проведе на 30.10.2019 г. от 17,30 ч. в детската градина

Председател на УН: Пресиян Чапликов

 

 

 


 

 

 

 

Уважаеми родители

Детската градина започва работа с деца на 15.07.2019 г.

Децата, които са посещавали 19 ДГ "Конче Вихрогонче", следва да заплатят таксата и да бъдат отписани!

 

 


 

 

Уважаеми родители

Ремонтните дейности ще продължат и в периода 8-12 юли 2019 г. В този период ще публикуваме датата, на която детската градина ще започне работа с деца.

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

Уважаеми родители,

Ремонтните дейности продължават. 

Децата, които са най- належащи, без друга възможност на родителите, ще бъдат  приети  в  19 ДГ "Конче Вихрогонче ". Родителите на тези деца е необходимо да дойдат в нашата детска градина на 4 юли до 8.00 ч. да платят таксата за  м. юни, за да бъдат  записани в другата  детска  градина. 

 

....................................................................................................................................................

 

Уважаеми родители,

При продължаване на неотложните ремонтни дейности, датата за отваряне на детската градина ще бъде публикувана в нашия сайт! Информация може да получите и по служебния телефон на ДГ. 

 

 

................................................................................................................................................................

 

 

Детската градина няма да работи с деца в периода 1-3 юли 2019 г., поради неотложни ремонтни дейности. 

 

 

 

............................................................................................................................................................. 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за набиране на предложения за доставка на продуктите по

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

                                                           

За повече информация, вижте секция - Схема плод и мляко

 

........................................................................................................................ 

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

   На 30 май 2019 година от 18,00 ч. се проведе Общо събрание в детската градина при следния дневен ред:

1. Запознаване с бюджет 2019 г.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. /първо тримесечие/

3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина

4. Разни

 

 

...................................................................................... 

   

Записването на класираните деца започва на 22 април от 9,00 ч. и ще продължи до 17,00 ч. на 24 април 2019 година в детската градина, като се носят необходимите за това документи!

 

...................................................................................... 

 

 Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ШУМЕН!

 

 Указания за ползване на системата 

 

 С новата Наредба за условията за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен може да се запознаете  ТУК

 

 адреси на децата  

 

график на прием:

 

 

 

 

.............................................................................................................................................. 

 

Уважаеми родители!

 

   По ваше желание, на 03.12.2018 г. в детската градина отново отваря врати Коледен базар, в който предлаганите изделия да бъдат изработени от Вас, съвместно с децата Ви! В срок до 30.11.2018 г. донесете в групата готовите материали, предварително надписани с име, група на детето и определена от Вас продажна цена. 

   Сумата, събрана от продажбата на коледните изделия ще бъде изразходвана за закупуване на коледна украса за съответната група!

   Предварително благодарим за активното Ви включване в изработването и закупуването на изделия от нашия базар!

   вижте повече тук- КОЛЕДЕН БАЗАР

 

 

...................................................................................................................................................

 

35 ГОДИНИ КЛУБ "СВЕТОФАРЧЕ", ГРАД ШУМЕН

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА УЧАСТВА  АКТИВНО В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ! 

   

 

 

ОБЩИНА  ШУМЕН

ШУ „ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ „СВЕТОФАРЧЕ 

УЧАСТВАТ В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА

„35 ГОДИНИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА РАБОТА ПО БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”

26 - 30 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

 ПРОГРАМА

 

26 ноември /понеделник/

10.00 ч. - Откриване на Юбилейната седмица, с участието на деца от детските градини в гр. Шумен, членове на клуб „Светофарче”;

17.00 ч. - Викторина по БДП, с участието на отбори от деца, учители,  родители и пътни полицаи. Отг: ДГ „Брезичка”, ДГ „Смехорани”, ДГ „Пролетна дъга”;

Място: Общински младежки дом

 

2ноември /вторник/

Вътрешна квалификация в детските градини от град Шумен, съвместно с представители на КАТ.

 

28 ноември /сряда/

9.30 ч. – Откриване на Международна изложба от детски рисунки на тема: „Децата и уличното движение”

Място: фоайето на Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”;

10.00 ч. – Кръгла маса на тема: „35 години организирана работа по БДП в детските градини”

Място: Актова зала на Педагогически факултет

 

29 ноември /четвъртък/

10.30 ч. – Открити педагогически форми в ДГ „Звънче”, ДГ „Латинка”, ДГ „Брезичка”, ДГ „Смехорани”, ДГ „Братя Грим”, ДГ Дружба” и ДГ „Пролетна дъга”;

17.30 ч. - Състезание „Весел светофар”, с участието на отбори от детски градини Отг: ДГ Дружба”, ДГ „Латинка”; Участват още ДГ „Братя Грим” и ДГ „Звънче”

Място: Зала „Младост”

 

30 ноември /петък/

10.00 ч. – Театър за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи – „Телефон 112! Позвъни!” – театър „Весел” – В. Търново

11.00 ч. – Театър за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи

Място: Общински младежки дом

 

 

....................................................................................................

 

 

ДГ "Смехорани" обяви Дни на Отворените врати за седмицата

от 05.11 до 09.11.2018 година  /повече тук     

 

 

 

............................................................................................................................. 

 

 ПОКАНА

   ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УН "СМЕХОРАНИ"

 

 

Най- учтиво каня членовете на училищното настоятелство "Смехорани", към детска градина "Смехорани", на заседание на УН, което ще се проведе на 04.10.2018 г. от 17, 30 ч.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Отчет за работата на УН "Смехорани" за учебната 2017/18 г. - председател;

3. Доклад- анализ за ОП в ДГ "Смехорани" за учебната 2017/18 г. -директор;

4. Финансов отчет- В. Йорданова, член на УС;

5. Отчет на събраните и изразходвани средства от концерта на ДГ - директор;

6. Разни.

 

 

Председател на УН"Смехорани"

Пресиян Чапликов

 

 

 

..................................................................................................................................... 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ ДГ "СМЕХОРАНИ"

 

 

   Най- учтиво Ви каним на заседание на Обществения съвет към ДГ "Смехорани", което ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 17,30 ч.

   Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на ОС;

2. Избор на председател на ОС;

3. Запознаване с правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини;

4. Анализ на изпълнението на бюджета- докладва Десислава Добрева, счетоводител.

 

С уважение, 

Румяна Русева- директор на ДГ "Смехорани"

 

 

 

 

 

................................................................................................................................. 

 

АКТУАЛНО 

15.05.2018 

   Информация относно изпълнението на бюджета е поместена в категория-

Профил на купувача

 

 

 

 

.................................................................................................................................. 

 

10.02.2018 г. 

ПОКАНА

 

На 15.02.2018 год. от 17,15 ч. ще се състои среща с представителите от всяка група на училищното настоятелство и обществения съвет!

От 17, 30 ч. ще се проведе обща родителска среща, на която ще присъства и психолог, г- жа Велева.

Моля, заповядайте!

 

 

 

02.02.2018 г. 

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

В подменю Такси е поместена новата наредба за таксите в детската градина!

 

 

  

15.01.2018 г.  

 ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

 

Приемът на децата, родени през 2015 година, съгласно Наредбата за  прием, започва от 15. 01. 2018 година и ще продължи до 30. 04. 2018 година. Наредбата за прием на децата в детската градина е публикувана в секция Документи.

 

 

  

 

04.12.2017 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СВЪРЗАН С УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, Е ВЪВЕДЕНО ИЗИСКВАНЕ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ / ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/. ТО СЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕГОДНО ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

МОЖЕТЕ ДА НИ БЪДЕТЕ ПОЛЕЗНИ, АКО ПОПЪЛНИТЕ „ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ” И ЧЕСТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ИЗКАЖЕТЕ СВОЕТО МНЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРОУЧВАНЕТО Е АНОНИМНО И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

АНКЕТАТА С ВЪПРОСИ КЪМ ВАС МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ, ПОПЪЛНИТЕ И ПОСТАВИТЕ В КУТИЯ , НАМИРАЩА СЕ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!