НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ  

 

 

Уважаеми родители

Детската градина започва работа с деца на 15.07.2019 г.

Децата, които са посещавали 19 ДГ "Конче Вихрогонче", следва да заплатят таксата и да бъдат отписани!

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Уважаеми родители

Ремонтните дейности ще продължат и в периода 8-12 юли 2019 г. В този период ще публикуваме датата, на която детската градина ще започне работа с деца.

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

Уважаеми родители,

Ремонтните дейности продължават. 

Децата, които са най- належащи, без друга възможност на родителите, ще бъдат  приети  в  19 ДГ "Конче Вихрогонче ". Родителите на тези деца е необходимо да дойдат в нашата детска градина на 4 юли до 8.00 ч. да платят таксата за  м. юни, за да бъдат  записани в другата  детска  градина. 

 

....................................................................................................................................................

 

Уважаеми родители,

При продължаване на неотложните ремонтни дейности, датата за отваряне на детската градина ще бъде публикувана в нашия сайт! Информация може да получите и по служебния телефон на ДГ. 

 

 

................................................................................................................................................................

 

 

Детската градина няма да работи с деца в периода 1-3 юли 2019 г., поради неотложни ремонтни дейности. 

 

 

 

............................................................................................................................................................. 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за набиране на предложения за доставка на продуктите по

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

                                                           

За повече информация, вижте секция - Схема плод и мляко

 

........................................................................................................................ 

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

   На 30 май 2019 година от 18,00 ч. се проведе Общо събрание в детската градина при следния дневен ред:

1. Запознаване с бюджет 2019 г.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. /първо тримесечие/

3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина

4. Разни

 

 

...................................................................................... 

   

Записването на класираните деца започва на 22 април от 9,00 ч. и ще продължи до 17,00 ч. на 24 април 2019 година в детската градина, като се носят необходимите за това документи!

 

...................................................................................... 

 

 Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ШУМЕН!

 

 Указания за ползване на системата 

 

 С новата Наредба за условията за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен може да се запознаете  ТУК

 

 адреси на децата  

 

график на прием:

 

 

 

 

.............................................................................................................................................. 

 

Уважаеми родители!

 

   По ваше желание, на 03.12.2018 г. в детската градина отново отваря врати Коледен базар, в който предлаганите изделия да бъдат изработени от Вас, съвместно с децата Ви! В срок до 30.11.2018 г. донесете в групата готовите материали, предварително надписани с име, група на детето и определена от Вас продажна цена. 

   Сумата, събрана от продажбата на коледните изделия ще бъде изразходвана за закупуване на коледна украса за съответната група!

   Предварително благодарим за активното Ви включване в изработването и закупуването на изделия от нашия базар!

   вижте повече тук- КОЛЕДЕН БАЗАР

 

 

...................................................................................................................................................

 

35 ГОДИНИ КЛУБ "СВЕТОФАРЧЕ", ГРАД ШУМЕН

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА УЧАСТВА  АКТИВНО В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ! 

   

 

 

ОБЩИНА  ШУМЕН

ШУ „ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ „СВЕТОФАРЧЕ 

УЧАСТВАТ В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА

„35 ГОДИНИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА РАБОТА ПО БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”

26 - 30 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

 ПРОГРАМА

 

26 ноември /понеделник/

10.00 ч. - Откриване на Юбилейната седмица, с участието на деца от детските градини в гр. Шумен, членове на клуб „Светофарче”;

17.00 ч. - Викторина по БДП, с участието на отбори от деца, учители,  родители и пътни полицаи. Отг: ДГ „Брезичка”, ДГ „Смехорани”, ДГ „Пролетна дъга”;

Място: Общински младежки дом

 

2ноември /вторник/

Вътрешна квалификация в детските градини от град Шумен, съвместно с представители на КАТ.

 

28 ноември /сряда/

9.30 ч. – Откриване на Международна изложба от детски рисунки на тема: „Децата и уличното движение”

Място: фоайето на Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”;

10.00 ч. – Кръгла маса на тема: „35 години организирана работа по БДП в детските градини”

Място: Актова зала на Педагогически факултет

 

29 ноември /четвъртък/

10.30 ч. – Открити педагогически форми в ДГ „Звънче”, ДГ „Латинка”, ДГ „Брезичка”, ДГ „Смехорани”, ДГ „Братя Грим”, ДГ Дружба” и ДГ „Пролетна дъга”;

17.30 ч. - Състезание „Весел светофар”, с участието на отбори от детски градини Отг: ДГ Дружба”, ДГ „Латинка”; Участват още ДГ „Братя Грим” и ДГ „Звънче”

Място: Зала „Младост”

 

30 ноември /петък/

10.00 ч. – Театър за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи – „Телефон 112! Позвъни!” – театър „Весел” – В. Търново

11.00 ч. – Театър за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи

Място: Общински младежки дом

 

 

....................................................................................................

 

 

ДГ "Смехорани" обяви Дни на Отворените врати за седмицата

от 05.11 до 09.11.2018 година  /повече тук     

 

 

 

............................................................................................................................. 

 

 ПОКАНА

   ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УН "СМЕХОРАНИ"

 

 

Най- учтиво каня членовете на училищното настоятелство "Смехорани", към детска градина "Смехорани", на заседание на УН, което ще се проведе на 04.10.2018 г. от 17, 30 ч.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Отчет за работата на УН "Смехорани" за учебната 2017/18 г. - председател;

3. Доклад- анализ за ОП в ДГ "Смехорани" за учебната 2017/18 г. -директор;

4. Финансов отчет- В. Йорданова, член на УС;

5. Отчет на събраните и изразходвани средства от концерта на ДГ - директор;

6. Разни.

 

 

Председател на УН"Смехорани"

Пресиян Чапликов

 

 

 

..................................................................................................................................... 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ ДГ "СМЕХОРАНИ"

 

 

   Най- учтиво Ви каним на заседание на Обществения съвет към ДГ "Смехорани", което ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 17,30 ч.

   Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на ОС;

2. Избор на председател на ОС;

3. Запознаване с правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини;

4. Анализ на изпълнението на бюджета- докладва Десислава Добрева, счетоводител.

 

С уважение, 

Румяна Русева- директор на ДГ "Смехорани"

 

 

 

 

 

................................................................................................................................. 

 

АКТУАЛНО 

15.05.2018 

   Информация относно изпълнението на бюджета е поместена в категория-

Профил на купувача

 

 

 

 

.................................................................................................................................. 

 

10.02.2018 г. 

ПОКАНА

 

На 15.02.2018 год. от 17,15 ч. ще се състои среща с представителите от всяка група на училищното настоятелство и обществения съвет!

От 17, 30 ч. ще се проведе обща родителска среща, на която ще присъства и психолог, г- жа Велева.

Моля, заповядайте!

 

 

 

02.02.2018 г. 

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

В подменю Такси е поместена новата наредба за таксите в детската градина!

 

 

  

15.01.2018 г.  

 ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

 

Приемът на децата, родени през 2015 година, съгласно Наредбата за  прием, започва от 15. 01. 2018 година и ще продължи до 30. 04. 2018 година. Наредбата за прием на децата в детската градина е публикувана в секция Документи.

 

 

  

 

04.12.2017 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СВЪРЗАН С УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, Е ВЪВЕДЕНО ИЗИСКВАНЕ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ / ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/. ТО СЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕГОДНО ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

МОЖЕТЕ ДА НИ БЪДЕТЕ ПОЛЕЗНИ, АКО ПОПЪЛНИТЕ „ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ” И ЧЕСТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ИЗКАЖЕТЕ СВОЕТО МНЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРОУЧВАНЕТО Е АНОНИМНО И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

АНКЕТАТА С ВЪПРОСИ КЪМ ВАС МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ, ПОПЪЛНИТЕ И ПОСТАВИТЕ В КУТИЯ , НАМИРАЩА СЕ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!