НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

АКТУАЛНО 

15.05.2018 

   Информация относно изпълнението на бюджета е поместена в категория-

Профил на купувача

 

 

 

 

 

 

10.02.2018 г. 

ПОКАНА

 

На 15.02.2018 год. от 17,15 ч. ще се състои среща с представителите от всяка група на училищното настоятелство и обществения съвет!

От 17, 30 ч. ще се проведе обща родителска среща, на която ще присъства и психолог, г- жа Велева.

Моля, заповядайте!

 

 

 

02.02.2018 г. 

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

В подменю Такси е поместена новата наредба за таксите в детската градина!

 

 

  

15.01.2018 г.  

 ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

 

Приемът на децата, родени през 2015 година, съгласно Наредбата за  прием, започва от 15. 01. 2018 година и ще продължи до 30. 04. 2018 година. Наредбата за прием на децата в детската градина е публикувана в секция Документи.

 

 

  

 

04.12.2017 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СВЪРЗАН С УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, Е ВЪВЕДЕНО ИЗИСКВАНЕ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ / ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/. ТО СЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕГОДНО ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

МОЖЕТЕ ДА НИ БЪДЕТЕ ПОЛЕЗНИ, АКО ПОПЪЛНИТЕ „ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ” И ЧЕСТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ИЗКАЖЕТЕ СВОЕТО МНЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРОУЧВАНЕТО Е АНОНИМНО И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

АНКЕТАТА С ВЪПРОСИ КЪМ ВАС МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ, ПОПЪЛНИТЕ И ПОСТАВИТЕ В КУТИЯ , НАМИРАЩА СЕ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!