ЕКИПЪТ НА СМЕХОРАНИ

 

 

 

Директор:
Румяна Русева

ЗАС:
Вергиния Димитрова 

Медицинска сестра:
Емилия Милева

Учители:
Светлана Станкова - старши учител
Румяна Борисова - старши учител
Виолета Тихолова - старши учител
Нели Друмева - старши учител 
Красимира Колева - старши учител
Калина Коева - старши учител
Валентина Антонова - старши учител                Мария Желязкова - старши учител

Музикален ръководител:
Веселина Дончева - старши учител

Помощен персонал:
Айше Ахмед - помощник-възпитател
Николинка Петрова - помощник-възпитател
Димитрина Георгиева - помощник-възпитател
Ангелина Йорданова - помощник-възпитател
Яна Веселинова - главен готвач
Дафинка Ангелова - помощник-готвач