СТРАТЕГИИ

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „СМЕХОРАНИ“ ГР. ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА ОТ 2016 ДО 2020 ГОДИНА

   ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „СМЕХОРАНИ” ЗА УЧЕБНАТА  2017 - 2018  2018 - 2019  2016 - 2020